Školákův-Svět.cz

tel: +420604235781

Najdete nás na adrese: Žižkova 2040/23, Benešov u Prahy, 256 01

Pedagogická poradna Mgr. Jitka Dobruská

Zajišťuji vzdělávání a péči o nejmenší děti

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na speciálně pedagogickou diagnostiku, která následně vede k rozvoji oslabených funkcí, a to prostřednictvím doporučených praktických metod, materiálů a pomůcek. Tak posilujeme sluchové a zrakové vnímání, paměť, pozornost, pracovní návyky a další funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Rozvoj dítěte probíhá vždy individuálně za účasti rodiče, který je poté instruován pro práci doma.

Školákův-Svět.cz

Jmenuji se Mgr. Jitka Dobruská a jako speciální pedagožka se zabývám rozvojem dětí předškolního věku, žáků 1.stupně a podporou jejich rodinám.

Vzdělání:

 • Bc. Speciální pedagogika-pedagogická diagnostika, speciálně pedagogické poradenství, etopedie

 • Mgr. Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. 

Školákův-Svět.cz

Moje služby

Pedagogická poradna Školákův-Svět nabízí následující služby :

Reedukace oslabených oblastí 

Reedukace je ušita na míru dítěte (klienta) a probíhá formou speciálně pedagogických metod, které se zaměřují na postupný rozvoj oslabených funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání:

 • zraková a sluchová percepce,

 • jemná a hrubá motorika, vizuomotorika, 

 • prostorová orientace, 

 • řeč a komunikace, časoprostorová orientace,

 • serialita a intermodalita,

 • paměť a koncentrace,

 • sociální dovednosti.


Předškolní příprava

Předškolní příprava se zaměřuje na komplexní rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby. 

Rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, paměť, grafomotoriku, kresbu, předmatematické a předčtenářské dovednosti, časoprostorovou orientaci, slovní zásobu, pozornost a seberegulaci.IVP

Za základě doporučení PPP, SPC a SVP, návrh realizace podpůrných opatření, jejich vyhodnocení, popř. pomoc s přípravou vzdělávacího programu.


Diagnostika školní připravenosti

Test je využíván u předškolních dětí a zjišťuje aktuální úrovně dílčích schopností dítěte, které by mohly v případě oslabení vést ke školnímu neúspěchu. 

Test, posuzuje úroveň zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti, prostorové orientace, matematických představ, grafomotoriky, slovní zásoby, pozornosti a sociální zralosti. Po absolvování testu jsou navrženy konkrétní postupy a doporučena cvičení.Poruchy učení (SPU) čtení, psaní a počítání

Poruchu učení lze diagnostikovat od 3. třídy základní školy, ale již v mateřské škole můžeme u dětí sledovat různé typy oslabení, která mohou být předpokladem pro rozvoj poruchy.  

Odborně se jim říká dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a dyspinxie. 

Při osvojování dovedností číst, psát a počítat se poruchy učení projevují nejvýrazněji, lze je však sledovat i v mnoha dalších dovednostech a schopnostech, kterými jsou například: orientace v čase a prostoru, jemné a hrubé motorice, zrakovém a sluchovém vnímání (nemáme namysli sluchové a zrakové vady, ale schopnost rozlišovat jemné přírodní zvuky, elementy lidské řeči a rozlišovat jednotlivé detaily, zvládat oční pohyby při čtení ), porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a porucha pozornosti bez hyperaktivity (ADD). 


Zkouška laterality

Testovány jsou děti od 4,5- 6 let, které ještě v tomto období nemají vyhraněnou ruku tzn. při kreslení ruce střídají. Vyhraněná ruka je v předškolním vzdělávání nezbytná pro správný nácvik grafomotorických dovedností, které ovlivňují školní výkon.

Dále se setkáváme se zkříženou lateralitou, kdy dítě využívá například pravou ruku, ale levé oko, to u předškoláků způsobí nechuť ke kreslení, obtíže při vyhledávání rozdílů, potíže v prostorové orientaci, u školáků způsobí pomalé pracovní tempo, obtížné rozlišování písmen b-d-p, chyby v opisech a přepisech, při početních operacích.

Po absolvování testu jsou doporučena konkrétní cvičení.


Despitáž

Depistáž je možné realizovat v dopoledních hodinách přímo ve třídě mateřské školy. Samozřejmostí je konzultace s pedagogy a doporučení, jak s dítětem pracovat v kolektivu i při individuální činnosti.Konzultace pro pedagogy a rodiče

Nabízím možnost konzultace pro rodiče i pedagogické pracovníky, kteří potřebují podporu a komplexní informace při vzdělávání dítěte.

     


Vyhotovení materiálů a pomůcek na míru

V případě potřeby, možnost vytvořit materiály na konkrétní dítě a jeho oblíbené činnosti či zájmy.Najdete nás na adrese: Žižkova 2040/23, Benešov u Prahy, 256 01


Co je v ceně služby
Cena

45 minut intenzivní práce s Vaším dítětem + materiály na domácí procvičování

600,00 Kč


Test školní připravenosti – 45 minut testování + 30 minut vyhodnocení a doporučení

800,00 Kč


Test školní připravenosti – 45 minut testování + 30 minut vyhodnocení a doporučení

800,00 Kč


Test laterality – 45 minut testování + 30 min. vyhodnocení a doporučení 

800,00 Kč

 

Vstupní vyšetření -Neuro- vývojová stimulace – 60 min.  + 30 min. vyhodnocení

1200,00 Kč

 

30 minut  kontrolní práce s dítětem NVS

600,00 Kč

 

Sceening projevů ADHD (6-12 let) – 30 minut + vyhodnocení

600,00 Kč

 

Konzultace pro rodiče – 45 minut  

500,00 Kč

 

Platební podmínky: QR kód, faktura, hotově.


Akreditované kurzy

 • Program pro rozvoj pracovního tempa Ropratem (pod vedením Mgr. Ivy Kopecké, Mgr. Dagmary Žeňkové)

 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík (pod vedením Mgr. Pavly Bubeníčkové)

 • Rozvoj grafomotorických dovedností pro děti v mateřské i základní škole (pod vedením PaedDr. Janhubové, PhD.)

 • Náprava grafomotorických obtíží Grafomotorika a vše, co k ní patří (pod vedením PaedDr. Yvety Heyrovské)

 • Prevence grafomotorických obtíží pro děti předškolního věku Metoda vědomé stopy pohybu (pod vedením akad. mal. Táni Svatošové) pro MŠ 

 • Test rizik čtení a psaní pro rané školáky (pod vedením PaedDr. Daniely Švancarové)

 • Primárně preventivní program pro děti předškolního věku Kuprev (pod vedením Mgr. Barbory Krankusové)

 • Neuro-vývojová stimulace (pod vedením PhDr. Marjy Volemanové PhD.)

 • Percepční a motorické oslabení ve školní praxi (pod vedením Mgr. Pavly Bubeníčkové)

 • Efektivní výchova dětí s autismem v MŠ (Centrum terapie autismu, pod vedením Mgr. Berty Burkoňové, Mgr. Ivany Mátlové)

Partnerství a spolupráce

Prodej učebnic pro domácí vzdělávání | www.chytry-skolak.cz

Mateřská škola Petroupim | www.mspetroupim.cz


Najdete nás na adrese: Žižkova 2040/23, Benešov u Prahy, 256 01

8 let

Naše zkušenosti

98

Dokončené projekty

23

Dokončené projekty

194

Dokončené projekty

Školákův-Svět.cz

Kontaktní formulář

Napište mi zprávu, ozvu se Vám v co nejkratším termínu nebo mě kontaktujte na
tel. 604 235 781
Název E-mail Zpráva Odeslat